Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

Alamire Fringe

Alamire Fringe Coachingsdag - zaterdag 29 augustus (AMUZ, 11u – 18u)

Alamire Foundation en AMUZ willen Petrus Alamire en de muziek die hij heeft overgeleverd zo breed mogelijk uitdragen en niet beperken tot de professionele gezelschappen, de wetenschappers en de kenners. Iedereen, jong en oud, kenner of niet-kenner, willen we op de ene of andere manier in aanraking brengen met deze intrigerende figuur en met de rijkdom aan polyfonie uit zijn muziekhandschriften.

De voorbije maanden werden amateur en semi-professionele vocale ensembles met ervaring in het zingen van polyfonie gemotiveerd om het uitgebreide repertoire uit Alamire's handschriften te exploreren en te gaan uitvoeren.

Tentoonstelling Petrus Alamire - Meerstemmigheid in beeld

Via prachtig verluchte muziekhandschriften uit het atelier van Petrus Alamire, duikt u in het Vlaanderen en Europa van rond 1500 en maakt u kennis met het toenmalige kunst- en wereldbeeld en zijn machthebbers, componisten en musici. De koor- en liedboeken, die worden bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en het Stadsarchief in Mechelen tonen we in al hun pracht. Meestal zijn ze bestemd om meerstemmig uit te zingen kerken en hoven en rijkelijk versierd met randen vol bloemen, dieren en sierlijke kalligrafische initialen. 

International Conference Petrus Alamire - New Perspectives on Polyphony

KU Leuven, Campus Carolus, Korte Nieuwstraat 33, Antwerp, 18-23 August 2015

Organised by the KU Leuven (Department of Musicology), Alamire Foundation (Leuven), AMUZ (Flanders Festival, Antwerp), in collaboration with Conference and Events Office KU Leuven.

THEME AND FOCUS

In August 2015 the Alamire Foundation, International Centre for the Study of Music in the Low Countries, and the KU Leuven Musicology Dept., will organize an ambitious conference centred on the music scribe Petrus Alamire and his manuscripts. The event will coincide with an extended edition of the early music festival “Laus Polyphoniae” (19 – 30 August) and the opening of a digital exhibition of Alamire’s production in Antwerp Cathedral.