Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen

IDEM - a Database for Music Sources - is online !

The Integrated Database for Early Music (IDEM) is an interdisciplinary, multifaceted database of manuscripts and printed books that are relevant to the Alamire Foundation’s research and activities. The first digital images of the eight musical manuscripts on display in the exhibition ‘Petrus Alamire, Polyphony in the Picture’ are online: www.idemdatabase.org

Alamire Fringe

Alamire Fringe Coachingsdag - zaterdag 29 augustus (AMUZ, 11u – 18u)

Alamire Foundation en AMUZ willen Petrus Alamire en de muziek die hij heeft overgeleverd zo breed mogelijk uitdragen en niet beperken tot de professionele gezelschappen, de wetenschappers en de kenners. Iedereen, jong en oud, kenner of niet-kenner, willen we op de ene of andere manier in aanraking brengen met deze intrigerende figuur en met de rijkdom aan polyfonie uit zijn muziekhandschriften.

De voorbije maanden werden amateur en semi-professionele vocale ensembles met ervaring in het zingen van polyfonie gemotiveerd om het uitgebreide repertoire uit Alamire's handschriften te exploreren en te gaan uitvoeren.

Tentoonstelling Petrus Alamire - Meerstemmigheid in beeld

Via prachtig verluchte muziekhandschriften uit het atelier van Petrus Alamire, duikt u in het Vlaanderen en Europa van rond 1500 en maakt u kennis met het toenmalige kunst- en wereldbeeld en zijn machthebbers, componisten en musici. De koor- en liedboeken, die worden bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en het Stadsarchief in Mechelen tonen we in al hun pracht. Meestal zijn ze bestemd om meerstemmig uit te zingen kerken en hoven en rijkelijk versierd met randen vol bloemen, dieren en sierlijke kalligrafische initialen.