Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Huis van de Polyfonie

Mariapoort, Abdij van Park, Heverlee

Huis van de Polyfonie

Het Huis van de Polyfonie herbergt een concertruimte en geeft onderdak aan een groeiende collectie historische muziekinstrumenten. Het Huis is geconcipieerd als een onderzoeks- en praktijklaboratorium, waar wetenschappers en musici tot samenwerking worden gestimuleerd. Door deze constante dialoog te coördineren en er zelf actief aan deel te nemen, is de Alamire Foundation uitgegroeid tot een centralisatiepunt waar interactie tussen internationaal onderzoek en uitvoeringspraktijk mogelijk wordt. Door tal van valorisatieactiviteiten profileert het Huis van de Polyfonie zich bovendien als een forum voor de verspreiding van kennis buiten het academisch milieu en het professionele muziekveld. Dit concept is uniek: nergens bestaat een vergelijkbare structuur die de voorwaarden creëert voor gedachtewisselingen tussen onderzoekers, uitvoerders en het brede publiek.

vimeo link venster

Impressies van het Huis van de Polyfonie: BEKIJK

Sluiten
Doneren