Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Historiek

De Alamire Foundation is in 1991 gesticht door geneticus en jachthoornist Herman Vanden Berghe. Herman baron Vanden Berghe bleef voorzitter van de Raad van Bestuur tot aan zijn dood in januari 2017. Andere stichtende leden waren luitist, musicoloog en cultuurondernemer Herman Baeten, vandaag nog steeds penningmeester en lid van de Raad van Bestuur namens Musica; gambist, docent en onderzoeker Eugeen Schreurs en professor musicologie Ignace Bossuyt. De organisatie ontleent haar naam aan de muziekkopiist en -­ondernemer Petrus Alamire (c. 1470-­1536), onder wiens leiding in de eerste decennia van de zestiende eeuw prestigieuze muziekhandschriften werden geproduceerd.

1991

De Alamire Foundation, Internationaal Centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen, wordt opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven (Onderzoekseenheid Musicologie) en Musica (Impulscentrum voor Muziek).

1996

Publicatie van het eerste volume van de Monumenta Flandriae Musica, een reeks moderne kritische edities en transcripties van ongepubliceerde muziek uit Vlaanderen van de middeleeuwen tot circa 1800.

1999

In de Predikherenkerk in Leuven organiseert de Alamire Foundation de tentoonstelling De schatkamer van Alamire: muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535). In hetzelfde jaar wordt het thema van deze aan de Alamire-handschriften gewijde tentoonstelling verder uitgediept in het internationaal colloquium The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500-1535) and the Workshop of Petrus Alamire.

2002

De Alamire Foundation organiseert de 17th International Conference of the International Musicological Society, bijgewoond door toonaangevende wetenschappers in het domein van de musicologie.

2005

Een onderzoeksproject rond het polyfoon religieus muziekrepertoire in Noord-Frankrijk in de periode tussen ca. 1370 en 1550, resulteert in een reeks van vier tentoonstellingen. Onder de overkoepelende titel Cantus21. Patrimoine musical du Nord de la France vinden deze evenementen gelijktijdig plaats in Cambrai, Douai en Bailleul.

2008

Aanvang van Straight from the Source. Het laatmiddeleeuwse muziek-manuscript als toegangspoort tot de muzikale cultuur van de Lage Landen. Het project dat, gestuurd door de Alamire Foundation, in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd, beoogt de lokalisatie, inventarisatie en valorisatie van muzikaal erfgoed uit de vijftiende en zestiende eeuw. Bijzondere aandacht gaat uit naar de handschriften uit het atelier van Petrus Alamire.

Nam et illic Musae habitant. Muziek en de Duitse orde: het project in opdracht van de Landcommanderij Alden Biesen, Festival van Vlaanderen Limburg en Musica omvat een bio-bibliografisch rapport, de samenstelling van een cultuur-historische tentoonstelling en een internationaal wetenschappelijk colloquium.

2009

In het kader van de tentoonstelling Karel de Stoute. Pracht en Praal in Bourgondië organiseren het Groeningemuseum (Brugge) en de Alamire Foundation het internationaal colloquium The Splendour of Burgundy. A Multidisciplinary Approach (in samenwerking met het Concertgebouw Brugge en de Radboud Universiteit Nijmegen).

De Alamire Foundation gaat een structurele samenwerking aan met AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen). Dit leidt in het kader van het jaarlijkse festival Laus Polyphoniae tot de coproductie De Cappella Sistina en de Lage Landen.

Eerste editie van het jaarlijkse Leuvense festival Passie van de Stemmen (in samenwerking met het Leuvense cultuurcentrum 30 CC).

Publicatie van het eerste nummer van het Journal of the Alamire Foundation, gewijd aan muziek en uitvoeringspraktijk in de Lage Landen.

2011

Opstart van het Alamire Digital Lab, uitgerust met hoogtechnologische apparatuur gericht op de digitalisering van muzikaal erfgoed in handschrift en druk.

De Alamire Foundation organiseert, in samenwerking met het M - Museum Leuven, de tentoonstelling Goddelijke klanken. Zeven eeuwen gregoriaanse handschriften in Vlaanderen.

De handschriften die op de tentoonstelling Goddelijke Klanken te zien waren, worden met het Alamire Digital Lab gedigitaliseerd. Hieronder de codex uit de abdij van Dendermonde met werk van Hildegard van Bingen. Dit iconisch handschrift, dat in de middeleeuwse muziekgeschiedenis een sleutelrol vervult, is inmiddels via IDEM voor het eerst online te raadplegen. De eerste cd van een reeks met de volledige opname van de muziek door Psallentes, ensemble in residentie bij de Alamire Foundation, wordt in 2017 voorgesteld. Een getrouwe reproductie van het handschrift zal verschijnen in de reeks Leuven Library of Music in Facsimile.

Vanuit een samenwerking tussen de Alamire Foundation, KU Leuven en Stad Leuven, wordt het Huis van de Polyfonie ingehuldigd.

2012

Eerste fase van het partnerschap tussen de Alamire Foundation en de Koninklijke Bibliotheek van België. De digitalisering (met inzet van het Alamire Digital Lab) van alle handschriften met polyfonie die in de bibliotheek worden bewaard, resulteert in ca. 8.000 beelden.

De Alamire Foundation sluit een uniek samenwerkingsakkoord met de Biblioteca Apostolica Vaticana. Hierdoor kan de Foundation van start gaan met de digitalisering, het onderzoek en de beschrijving van de handschriften met polyfonie uit de Vaticaanse bibliotheek die met de Lage Landen in verband kunnen worden gebracht (late veertiende - vroege zeventiende eeuw). De eerste digitaliseringscampagne resulteert in ca. 14.000 beelden. Het project wordt ondersteund door het Vlaams Ministerie van Cultuur en de KU Leuven.

Het Huis van de Polyfonie consolideert zijn status als internationaal platform door de organisatie van muzieklaboratoria en workshops. Voor de begeleiding van de sessies worden gerenommeerde experten aangetrokken (zoals de Amerikaanse musicoloog, pianist en dirigent Joshua Rifkin, de directeur Oude Muziek van de universiteit van Zuid-Californië Adam Gilbert, of de specialiste in de muziek van Pierre de la Rue Honey Meconi).

2014

Digitalisering van een recent ontdekt zestiende-eeuws processionale uit het begijnhof van Turnhout. Voor de opnames van dit Vlaams topstuk, waarvoor de financiële middelen dankzij crowdfunding waren samengebracht, wordt een beroep gedaan op het Alamire Digital Lab. De gregoriaanse muziek wordt volledig ingezongen door het ensemble Psallentes.

De Vlaamse Minister van Toerisme neemt de Vlaamse polyfonisten voor de eerste maal op in zijn beleidsplan 2014-2019.

2015

Digitalisering van handschriften met gregoriaanse muziek van de basiliek van Tongeren in functie van de heropening van de vernieuwde schatkamer in 2016. De ontsluiting van de gezangen uit deze manuscripten wordt verzekerd door de ensembles Cappella Pratensis en Psallentes, ensembles in residentie bij de Alamire Foundation.

In samenwerking met AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) organiseert de Alamire Foundation in de Antwerpse kathedraal de tentoonstelling Petrus Alamire, Meerstemmigheid in beeld. Aansluitend wordt de festivaleditie van Laus Polyphoniae in 2015 volledig gewijd aan de muziek uit de Alamire-handschriften en vindt rond hetzelfde thema de wereldconferentie New Perspectives on Polyphony plaats.

De Integrated Database for Early Music (IDEM) wordt online geplaatst. Hierdoor worden – grotendeels door middel van het Alamire Digital Lab – gedigitaliseerde handschriften met muziek uit de Lage Landen ontsloten en komen ze voor verdere valorisatie ter beschikking.

Participatie in de Lam Godstentoonstelling Mystieke Muziek in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent.

In de Koninklijke Bibliotheek van België gaat de tweede digitaliseringsfase met het Alamire Digital Lab van start. Ditmaal ligt de klemtoon op de rijke collectie manuscripten met gregoriaans die in de Handschriftenafdeling worden bewaard.

2016

Een uniek origineel orgel uit 1713 wordt aangekocht en komt naast het gedoneerde gerestaureerde kabinetorgel uit de Lage Landen te staan. Beide orgels vormen een belangrijke aanvulling van de historische instrumentencollectie in het Huis van de Polyfonie. Deze verzameling heeft niet enkel een museale en documentaire functie, maar wordt in de eerste plaats ingezet bij (praktijk)onderzoek en uitvoering. Tijdens Laus Polyphoniae 2017 wordt de replica van het gotisch orgel naar model van Hugo van der Goes uit de collectie bespeeld in de Antwerpse Sint-Jacobskerk.

De Alamire Foundation digitaliseert de volledige Renaissance Archives of the School of Music, bewaard in de University of Illinois. Op deze manier wordt ze de eigenaar van een archief dat door Herbert Kellman (senior fellow van de Alamire Foundation) is samengesteld en dat de belangrijkste collectie ongepubliceerd materiaal over polyfonie wereldwijd bevat.

2017

Het Alamire Digital Lab wordt overgevlogen naar Halifax (Canada) voor de digitalisering van een antifonarium afkomstig uit het cisterciënzerinnenklooster van Salzinnes bij Namen (nu bewaard in de Patrick Power Library van Saint-Mary's University). De digitale beelden worden geïntegreerd in de tentoonstelling Centuries of Silence: The Discovery of the Salzinnes Antiphonal (Art Gallery of Nova Scotia), samen met opnames van muziek uit het handschrift.

De tentoonstelling Petrus Alamire, Meerstemmigheid in beeld wordt opgesteld in de Minster van Beverley (Verenigd Koninkrijk) en begint zo aan haar internationale tournee.

Bekendmaking van de ontdekking van het Leuven Chansonnier (aangekocht door de Koning Boudewijnstichting en in permanente bruikleen gegeven aan de Alamire Foundation). De persconferentie in het Huis van de Polyfonie wordt gevolgd door de publieke presentatie van het handschrift n.a.v. Flanders Day in de Morgan Library & Museum in New York en een studiedag in het Flanders House.

Met de publicatie van het Leuven Chansonnier lanceert de Alamire Foundation de door haar gecoördineerde reeks Leuven Library of Music in Facsimile.

Sluiten