Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Historiek

1991

De Alamire Foundation, Internationaal Centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen, wordt opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven (Onderzoekseenheid Musicologie) en Musica (Impulscentrum voor Muziek).

De stichtende leden waren

  • geneticus en jachthoornist Herman Vanden Berghe, voorzitter van het bestuur tot aan zijn dood in 2017;
  • luitist, musicoloog en cultuurondernemer Herman Baeten, nog steeds penningmeester en lid van het bestuur namens Musica;
  • gambist, docent en musicoloog Eugeen Schreurs;
  • musicoloog en auteur Ignace Bossuyt.

De organisatie ontleent haar naam aan de muziekkalligraaf en ­ondernemer Petrus Alamire (ca. 1470­-1536), onder wiens leiding in de eerste decennia van de zestiende eeuw prestigieuze muziekhandschriften werden geproduceerd.

1994

De Foundation gaat van start met de reeks Yearbook of the Alamire Foundation.

1995

De tentoonstelling Bedreigde Klanken? in Landcommanderij Alden Biesen loopt van 29 april tot 25 juni 1995.

1996

Publicatie van het eerste volume van de Monumenta Flandriae Musica, een reeks moderne kritische edities en transcripties van ongepubliceerde muziek uit Vlaanderen van de middeleeuwen tot circa 1800.

1998

De tentoonstelling Laus Deo. Pax vivis. over het muziekleven aan de Vlaamse kapittelkerken en kathedralen tot ca. 1800 loopt van 5 maart tot 30 mei 1998 in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

1999

In de Predikherenkerk in Leuven brengt de Alamire Foundation voor het eerst de prestigieuze en luxueus verluchte handschriften van hofscribent Petrus Alamire bijeen in de unieke tentoonstelling De schatkamer van Alamire: muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535). In hetzelfde jaar wordt het thema van deze aan de Alamire-handschriften gewijde tentoonstelling verder uitgediept in het internationaal colloquium The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500-1535) and the Workshop of Petrus Alamire. Een ruime selectie van de voorgestelde papers wordt gepubliceerd in deel 5 van de reeks Yearbook of the Alamire Foundation.

2001

Van 14 tot 16 december 2001 wordt in Brugge een colloquium gewijd aan de thematiek Bruges – Venice: Music in Two Urban Mosaics. De rijke geschiedenis van twee in de loop van de geschiedenis vaak met elkaar vergeleken metropolen, Brugge en Venetië, staat centraal. Zeven papers zullen verschijnen in deel 6 van de reeks Yearbook of the Alamire Foundation.

2002

Van 1 tot 8 augustus 2002 organiseert de Alamire Foundation de 17th International Conference of the International Musicological Society, bijgewoond door toonaangevende musicologen uit de hele wereld. Verdeeld over 165 sessies worden meer dan 650 papers voorgesteld; een selectie wordt vervolgens uitgegeven in deel 7 van de reeks Yearbook of the Alamire Foundation. Daarnaast organiseert de Foundation ook diverse Concurrent Events, waaronder de tentoonstelling van ‘vergeten’ muziekcollecties uit de Lage Landen in Bedreigde Klanken II (Leuven, Universiteitsbibliotheek) en tien unieke concerten. Eén van de valorisatiehoogtepunten tijdens het congres is het wandelconcert gegeven door Capilla Flamenca en Psallentes, die respectievelijk zingen op het doxaal en in het koor van de Leuvense Sint-Pieterskerk, waarbij het publiek uitzonderlijk het ruimtelijke effect van de uitvoering kan ervaren.

2003

In samenwerking met Resonant werkt de Alamire Foundation aan de uitwerking van Muziekbank Vlaanderen. Deze databank brengt Vlaamse muziekcollecties op een uniforme manier in kaart conform internationale archivalische normen.

Op 30 en 31 augustus 2003 organiseert de Alamire Foundation het internationaal colloquium naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het overlijden van Philippus de Monte. Centraal staat de Monte’s oeuvre en zijn muzikale carrière in Mechelen tot Wenen en Praag. De resultaten van het congres worden gepubliceerd in volume 8 van de reeks Yearbook of the Alamire Foundation.

De Alamire Foundation geeft mee de aanzet tot de dansvoorstelling Foi, een nauwe samenwerking tussen Les Ballets C. de la B. en Capilla Flamenca. De Foundation is mee betrokken bij het musicologisch vooronderzoek en de eerste inhoudelijke keuze van de muziek (i.c. de Gentse Ars Nova-fragmenten).

2004

Opstart van het FWO-onderzoek naar het gregoriaans van de seculiere clerus in de Lage Landen: Muziek en liturgie aan de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tongeren (14de-15de eeuw). Dit is het eerste onderzoeksproject naar het gregoriaans in Vlaanderen.

Met de steun van de Alamire Foundation treedt het Belgische luik van het internationale “Motet Project” (The Motet Database Catalogue Online) in werking. Een team van Amerikaanse en Europese wetenschappers legt zich toe op de beschrijving van verschillende gegevens voor alle bestaande motetten tot het begin van de 17de eeuw.

Wetenschappelijke teksteditie van een unieke 15de-eeuwse archivalische bron, die een gedetailleerde beschrijving bevat van de belangrijkste processies in de Gentse Sint-Baafsabdij en de muzikale opluistering daarvan.

Muziekhistorische studie van de collegiale kerken van Saint-Géry en Sainte-Croix aan de hand van een systematisch onderzoek van de acta capituli van deze kerken uit de periode ca. 1450-1550. In 2004 worden de passages die handelen over de muziek en het muziekleven getranscribeerd.

De classificatie en de inventarisatie van het in 2002 aan de Alamire Foundation in bruikleen gegeven muziekfonds van de Gentse Sint-Niklaaskerk wordt afgerond met een publicatie van de inventaris met uitvoerige wetenschappelijke inleiding.

2005

Een project rond het polyfoon-religieus muziekrepertoire in Noord-Frankrijk in de periode tussen ca. 1370 en 1550, resulteert in een reeks van vier tentoonstellingen. Onder de overkoepelende titel Cantus21. Patrimoine musical du Nord de la France vinden deze evenementen gelijktijdig plaats in Cambrai, Douai en Bailleul. Om dit tentoonstellingsproject kracht bij te zetten, werd het internationaal colloquium Ars musica septentrionalis georganiseerd van 24 tot 26 november 2005. Deze initiatieven resulteren in de monografie Mémoires du chant. Le livre de musique d’Isidore de Séville à Edmond de Coussemaker.

Opstart onderzoek naar het Liedboek van Zeghere van Male (F CA 125-128).

De inventarisatie van de muziekfragmenten in het stadsarchief van Tongeren, het rijksarchief Hasselt en de handschriften in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek in Tongeren worden voltooid. Er volgt een publicatie van de inventaris met een inleiding op het middeleeuwse erfgoed in Tongeren en omgeving.

Als onderdeel van het convenant met Resonant wordt de inventarisatie van de muziekcollectie van het Begijnhofmuseum in Turnhout gefinaliseerd.

In opdracht van het Festival van Vlaanderen Gent & Historische Steden worden vier concerten samengesteld waarin het ongekende en onuitgegeven muzikaal erfgoed van de Gentse Sint-Baafskathedraal van de vroege middeleeuwen tot de 18de eeuw wordt uitgevoerd door onder meer Ensemble Organum, Capilla Flamenca, Psallentes en Il Fondamento.

Van 26 tot 28 augustus 2005 organiseert de Alamire Foundation het International colloquium Jacob Obrecht: The Quincentenary Conference, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het overlijden van de componist.

De tentoonstelling Klanken voor de kathedraal over het muzikaal erfgoed van de Gentse Sint-Baafs loopt van 19 september tot 9 oktober 2005.

2006

In opdracht van de Stad Gent (Mozartfestival 2006) stelt de Alamire Foundation een eerste globale inventaris op van werken afkomstig of actief in de Lage Landen in de tweede helft van de 18de eeuw, m.a.w. een bio-bibliografie van Mozarts tijdgenoten in de Zuidelijke Nederlanden.

In opdracht van het Festival van Vlaanderen Antwerpen wordt een bio-bibliografisch rapport opgesteld dat een overzicht biedt van de algemene literatuur omtrent de geschiedenis, de economische betekenis en het culturele landschap van de Hanze (11de-17de eeuw). In 2008 volgt een internationaal colloquium Muziek in de Hanzesteden tijdens Laus Polyphoniae.

In opdracht van de Dag van de Oude Muziek – Alden Biesen wordt een bio-bibliografisch rapport opgesteld dat Muziek en de Duitse Orde behandelt. 

2007

In opdracht van het Festival van Vlaanderen Antwerpen – Laus Polyphoniae wordt een bio-bibliografisch rapport opgesteld dat een overzicht biedt van de pauselijke kapel en haar betekenis op muzikaal vlak.

De gregoriaanse bibliotheek F. Schneyderberg verhuist op 15 oktober 2007 van de Oude Abdij van Drongen naar het Tabularium in de Universiteitsbibliotheek.

2008

Aanvang van Straight from the Source. Het laatmiddeleeuwse muziek-manuscript als toegangspoort tot de muzikale cultuur van de Lage Landen. Het project dat, gestuurd door de Alamire Foundation, in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd, beoogt de lokalisatie, inventarisatie en valorisatie van muzikaal erfgoed uit de vijftiende en zestiende eeuw. Bijzondere aandacht gaat uit naar de handschriften uit het atelier van Petrus Alamire.

Nam et illic Musae habitant. Muziek en de Duitse orde: het project in opdracht van de Landcommanderij Alden Biesen, Festival van Vlaanderen Limburg en Musica omvat een bio-bibliografisch rapport, de samenstelling van een cultuur-historische tentoonstelling (Ook hier wonen de Muzen! Muziek en de Duitse Orde) en een internationaal colloquium.

Van 29 tot 31 oktober 2008 organiseert de Alamire Foundation de International Conference Music Sources in Private and Civic Contexts (c. 1480-1550), met een focus op muzikale bronnen voor polyfonie en monodie in het bezit van private personen of stedelijke organisaties als gilden en broederschappen.

2009

Van 16 tot 18 januari 2009 organiseert de Alamire Foundation het congres Cantus ecclesiasticum ut ornaret. Polyphony for the Proper of the Mass in the Middle Ages and Renaissance, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de aflevering van enkele buitengewone cycli van koormuziek voor het misproprium door Heinrich Isaac.

In het kader van de tentoonstelling Karel de Stoute. Pracht en Praal in Bourgondië in Brugge organiseren het Groeningemuseum en de Alamire Foundation het internationaal colloquium The Splendour of Burgundy. A Multidisciplinary Approach (in samenwerking met het Concertgebouw Brugge en de Radboud Universiteit Nijmegen).

Op 9 juni 2009 wordt ter voorbereiding van de Internationale Dag van de Oude Muziek 2013 een symposium georganiseerd rond Hendrik van Veldeke.

De Alamire Foundation gaat een structurele samenwerking aan met AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen). Dit leidt in het kader van het jaarlijkse festival Laus Polyphoniae tot de coproductie De Cappella Sistina en de Lage Landen. Het internationaal colloquium De Cappella Sistina en de Lage Landen, van Du Fay tot Ameyden vindt plaats van 22 tot 30 augustus.

Eerste editie van het jaarlijkse Leuvense festival Passie van de Stemmen (in samenwerking met het Leuvense cultuurcentrum 30CC). In 2009 heropent na een grondige restauratie en nieuwbouw Museum M in Leuven met de tentoonstelling Rogier van der Weyden 1400-1464, de passie van de meester. De Alamire Foundation organiseert met het genie van der Weyden en zijn portretkunst als uitgangspunt voor de eerste keer een festival rond Vlaamse polyfonie.

Publicatie van het eerste nummer van het Journal of the Alamire Foundation, gewijd aan muziek en uitvoeringspraktijk in de Lage Landen.

2010

In aansluiting met het jaarlijkse oude muziekfestival Laus Polyphoniae vindt het congres Music for the Office and Its Sources in the Low Countries (1050-1550) plaats van 21-23 augustus. Het colloquium handelt over muzikale bronnen en het repertoire voor het officie in de Lage Landen.

In samenwerking met Illuminare vindt het internationale colloquium Miniatures and Music at the Court of Anjou plaats van 1 tot 2 november. Het Alamire Digital Lab benutte de gelegenheid om de volledige Anjou-bijbel te fotograferen. Het muzikale repertoire krijgt daarnaast ook een plek tijdens Passie van de Stemmen.

2011

Opstart van het Alamire Digital Lab, uitgerust met hoogtechnologische apparatuur gericht op de digitalisering van muzikaal erfgoed in handschrift en druk.

De Alamire Foundation organiseert, in samenwerking met het Museum M Leuven, de tentoonstelling Goddelijke klanken. Zeven eeuwen gregoriaanse handschriften in Vlaanderen. Passie van de Stemmen 2011 sluit vervolgens ook naadloos aan bij deze tentoonstelling met een focus op het gregoriaans en de verwerking van eenstemmige gezangen in de 15de- en 16de- eeuwse polyfonie uit de Lage Landen.

De inventaris van het Museum Plantin-Moretus en het Gautier Manuscript (i.s.m. WenK – Lemmensinstituut) worden gedigitaliseerd.

De handschriften die op de tentoonstelling Goddelijke Klanken te zien waren, worden met het Alamire Digital Lab gedigitaliseerd. Hieronder de codex uit de abdij van Dendermonde met werk van Hildegard van Bingen, een iconisch handschrift dat in de middeleeuwse muziekgeschiedenis een sleutelrol vervult.

Op 27 oktober 2011 wordt vanuit een samenwerking tussen de Alamire Foundation, KU Leuven en Stad Leuven, het Huis van de Polyfonie als valorisatieplatform van de Alamire Foundation ingehuldigd.

Op de studiedag Muziek uit Portugal en de Lage Landen: een dubbelportret komen in drie sessies –  geweven tussen de zondagconcerten van Laus Polyphoniae – de banden tussen de oude muziek uit Portugal en die uit de Lage Landen aan bod.

2012

Eerste fase van het partnerschap tussen de Alamire Foundation en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). De digitalisering (met inzet van het Alamire Digital Lab) van alle handschriften met polyfonie die in de bibliotheek worden bewaard, resulteert tijdens de eerste digitaliseringscampagne in ca. 8.000 beelden.

Ook muziekbronnen uit het Museum Plantin-Moretus (Antwerpen), het Koninklijk Muziekconservatorium (Brussel), het Stadsarchief Brugge en de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven worden gedigitaliseerd.

De Alamire Foundation sluit een uniek samenwerkingsakkoord met de Biblioteca Apostolica Vaticana. Hierdoor kan de Foundation van start gaan met de digitalisering, de beschrijving en inhoudelijke exploratie van de handschriften met polyfonie uit de Vaticaanse bibliotheek die met de Lage Landen in verband kunnen worden gebracht (late veertiende - vroege zeventiende eeuw). De eerste digitaliseringscampagne resulteert in ca. 14.000 beelden. Het project wordt ondersteund door het Vlaams Ministerie van Cultuur en de KU Leuven.

Het Huis van de Polyfonie consolideert zijn status als internationaal platform door de organisatie van muzieklaboratoria en workshops. Voor de begeleiding van de sessies worden gerenommeerde experten aangetrokken, zoals de Amerikaanse musicoloog, pianist en dirigent Joshua Rifkin, de directeur Oude Muziek van de universiteit van South California Adam Gilbert, of de specialiste in de muziek van Pierre de la Rue Honey Meconi.

De Alamire Foundation, Villarte en Musica werken samen aan de eerste editie van het tweejaarlijks festival Cante Aperto.

Van 19 tot 21 september vindt het colloquium Music and Theology in the European Reformations plaats, dat theologen, historici, bijbelgeleerden en musicologen samenbrengt om de relatie tussen muziek en theologie in de 16de eeuw te belichten.

Samen met Cappella Pratensis is de Alamire Foundation een partner in het project ‘Production and Reading of Music Sources’ (PRoMS), een initiatief dat de codicologie van alle bronnen van polyfonie in de periode 1450-1530 viseert.

2013

In het kader van het Cantus Sororum-onderzoek worden ongeveer honderd liturgische handschriften (voornamelijk antifonaria, gradualen, hymnaria en  processionalen) uit de bibliotheek van de abdij Maria Refugie bestudeerd en geïnventariseerd.

Op 26 maart 2013 leidde Honey Meconi een workshop Authenticity in La Rue’s Secular Music in het Huis van de Polyfonie over handschrift 9814 uit de Österreichische Nationalbibliothek (Wenen). Ze werkte samen met een groep zangers onder leiding van Stratton Bull om het  repertoire van VienNB 9814 en in het bijzonder een anoniem lied, Plus oultre pretens parvenir, te onderzoeken.

In het kader van het Senior Fellowship van Joshua Rifkin vinden van 4 tot 6 januari 2013 een aantal labo-sessies plaats in het Huis van de Polyfonie. Rifkin werkt er samen met het Nederlands vocaal ensemble Cappella Pratensis rond motetten uit de codex 27088 bewaard in het Koninklijk Conservatorium te Brussel, een handschrift dat gedigitaliseerd werd in het kader van het project Straight from the Source.

In een muzieklabo rond William Byrd zongen drie zangers van Park Collegium de Mass for Three Voices van William Byrd. Uitgaande van facsimile's van 16de-eeuwse gedrukte partituren hebben de zangers vooral geëxperimenteerd met tempo om de tekstdeclamatie te laten primeren.

2014

Digitalisering van een recent ontdekt zestiende-eeuws processionale uit het begijnhof van Turnhout. Voor de opnames van dit Vlaams topstuk, waarvoor de financiële middelen dankzij crowdfunding waren samengebracht, wordt een beroep gedaan op het Alamire Digital Lab. De gregoriaanse muziek wordt volledig ingezongen door het ensemble Psallentes.

De Vlaamse Minister van Toerisme neemt de Vlaamse polyfonisten voor de eerste maal op in zijn beleidsplan 2014-2019 (Vlaamse Meesters).

Een workshopreeks rond de anonieme Missa Salve regina ontstaat door de confrontatie tussen onderzoek naar de anonieme missen in handschriften van Petrus Alamire en de uitvoering ervan door twee oudemuziekensembles (Thamyris en Tout Venant).

In samenwerking met het Museum Vleeshuis - Klank van de Stad wordt een verzameling negentiende-eeuwse beiaardhandschriften gedigitaliseerd.

2015

De Alamire Foundation ontvangt onder het Kunstendecreet een werkingssubsidie voor de periode 2015-2016.

In de KBR gaat de tweede digitaliseringsfase met het Alamire Digital Lab van start. Ditmaal ligt de klemtoon op de rijke collectie manuscripten met gregoriaans die in de Handschriftenafdeling worden bewaard.

In samenwerking met AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) organiseert de Alamire Foundation in de Antwerpse kathedraal de tentoonstelling Petrus Alamire, Meerstemmigheid in beeld. Aansluitend wordt de festivaleditie van Laus Polyphoniae in 2015 volledig gewijd aan de muziek uit de Alamire-handschriften en vindt rond hetzelfde thema de wereldconferentie New Perspectives on Polyphony plaats.

Het zogenaamde Imhof Prayerbook dat wegens de connectie met Petrus Alamire voor de tentoonstelling in Antwerpen in bruikleen was gegeven, wordt helemaal gedigitaliseerd.

De Integrated Database for Early Music (IDEM) gaat online. Hierdoor worden – grotendeels door middel van het Alamire Digital Lab – gedigitaliseerde handschriften met muziek uit de Lage Landen ontsloten en komen ze voor verdere valorisatie ter beschikking.

Participatie in de Lam Godstentoonstelling Mystieke Muziek in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent.

In 2014 werd de redactie afgerond van het eerste deel Inventarisatie van antifonaria bewaard in Vlaanderen, dat in het voorjaar van 2015 verschijnt en de beschrijvingen bevat van handschriften in Averbode, Tongeren, Gent, Geel en Dendermonde.

2016

Het Alamire Digital Lab wordt verder ingezet voor digitalisering in de KBR. In totaal werden 10.112 opnames gemaakt van 34 verschillende bronnen. Het gaat daarbij steeds om manuscripten of fragmenten van codices met gregoriaans.

De Alamire Foundation digitaliseert de volledige Renaissance Archives of the School of Music, bewaard in de University of Illinois. Op deze manier wordt ze de eigenaar van een archief dat door Herbert Kellman (Senior fellow van de Alamire Foundation) is samengesteld en dat de belangrijkste collectie ongepubliceerd materiaal over polyfonie wereldwijd bevat.

Een uniek origineel orgel uit 1713 wordt aangekocht en komt naast het gedoneerde gerestaureerde kabinetorgel uit ca. 1830 uit de Lage Landen te staan. Beide orgels vormen een belangrijke aanvulling van de historische instrumentencollectie in het Huis van de Polyfonie. Deze verzameling heeft niet enkel een museale en documentaire functie, maar wordt in de eerste plaats ingezet bij labo’s, workshops en presentatiemomenten. Tijdens Laus Polyphoniae 2017 wordt de replica van het gotisch orgel naar model van Hugo van der Goes uit de collectie bespeeld in de Antwerpse Sint-Jacobskerk.

De Alamire Foundation werkt mee aan de uitwerking van het muzikale gedeelte (‘Muziekbox’) van het in 2016 geopende Teseum. Uit de verzameling handschriften van de Tongerse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek wordt een selectie van vijf tentoon te stellen manuscripten gemaakt. Deze worden alle vijf integraal gedigitaliseerd door het Alamire Digital Lab. Alle teksten voor de audioguide bij het muzikale gedeelte van het museum worden geleverd, en er wordt mee nagedacht over het artistieke concept van een installatie die de concrete uitvoering van zowel gregoriaans als polyfonie te Tongeren evoceert. Hiertoe worden met de ensembles Psallentes en Cappella Pratensis zowel audio- als video-opnames gemaakt.

2017

De Alamire Foundation ontvangt onder het Kunstendecreet een werkingssubsidie voor de periode 2017-2021, die omwille van de pandemie met één jaar werd verlengd.

Het Alamire Digital Lab wordt overgevlogen naar Halifax (Canada) voor de digitalisering van een antifonarium afkomstig uit het cisterciënzerinnenklooster van Salzinnes bij Namen (nu bewaard in de Patrick Power Library van Saint Mary's University). De digitale beelden worden geïntegreerd in de tentoonstelling Centuries of Silence: The Discovery of the Salzinnes Antiphonal (Art Gallery of Nova Scotia), samen met opnames van muziek uit het handschrift.

De tentoonstelling Petrus Alamire, Meerstemmigheid in beeld wordt opgesteld in de Minster van Beverley (UK) en begint zo aan haar internationale tournee.

Bekendmaking van de ontdekking van het Leuven Chansonnier (aangekocht door de Koning Boudewijnstichting en in permanente bruikleen bij de Alamire Foundation). De persconferentie in het Huis van de Polyfonie wordt gevolgd door de publieke presentatie van het handschrift n.a.v. Flanders Day in de Morgan Library & Museum in New York en een studiedag in het Flanders House.

Met de publicatie van het Leuven Chansonnier lanceert de Alamire Foundation de door haar gecoördineerde reeks Leuven Library of Music in Facsimile.

2018

De Library of Voices opent haar deuren, een hoofdkwartier voor praktijkgericht onderzoek naar vocale en instrumentale muziek uit de middeleeuwen en renaissance.

De reeks Leuven Library of Music in Facsimile wordt in 2018 verder uitgebouwd met de publicatie van het handschrift 215-16 uit de collecties van de KBR, gewijd aan de Zeven Smarten van Maria.

Tijdens het Song Lab van 23 tot 24 februari buigen musicologen en musici zich over het Leuven Chansonnier met een specifiek doel voor ogen: een wetenschappelijk verantwoorde transcriptie (van zowel de muziek als de tekst) van de twaalf unica die in het handschrift zijn overgeleverd.

In de aanloop naar de wereldpremière van de integrale vertolking van het Leuven Chansonnier, wordt in het kader van het festival Laus Polyphoniae een vervolgcongres georganiseerd (23 en 24 augustus). Daarop volgt op 25 augustus de live-uitvoering door vier verschillende ensembles.

Na het Leuven Chansonnier in 2017 vertrouwt de Koning Boudewijnstichting de Alamire Foundation  in 2018 een tweede handschrift toe. Het gaat om een ‒ bij Arenberg Auctions ‒ aangekocht dominicaans antifonarium uit het einde van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw.

De installatie POLYPHONY UNRAVELLED 5.1.3 wordt gemaakt voor het Museum Hof van Busleyden, geconcipieerd rond een voor dit project gemaakte opname van twee Kyrie's uit het Mechels Koorboek (een uit een mis van Pierre de la Rue en een uit de openingsmis van Matthaeus Pipelare), uitgevoerd door Park Collegium.

In 2014 werd de beiaardcultuur door de UNESCO als werelderfgoed erkend. De Alamire Foundation heeft de taak op zich genomen om het volledig handschriftelijk corpus waarin deze muziek is overgeleverd, te ontsluiten. In 2018 vinden daarom opnames met het Alamire Digital Lab plaats in de stadsarchieven van Mechelen en Gent.

Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het overlijden van Pierre de la Rue organiseert de Alamire Foundation een internationale conferentie, waarbij de stand van het onderzoek wordt belicht en nieuwe lijnen worden uitgezet.

In een driedaags symposium Tempus fugit worden met musicologen, dirigenten en uitvoerders aspecten rond "tijd in polyfonie" verkend.

De Alamire Foundation sluit voor een periode van vijf jaar (2018-2023) een structureel convenant voor het luik wetenschappelijke werking af met het departement Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie met daaraan verbonden enkele KPI’s.

2019

De gerestaureerde Norbertuspoort van de Abdij van Park, waarin de Library of Voices is ondergebracht, wordt door een professionele jury genomineerd voor de Onroerenderfgoedprijs van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

In 2019 wordt de integratie van het Renaissance Music Archive (University of Illinois at Urbana Champaign) afgerond. Dit project betreft ca. 1700 bestanden met informatie over handschriften met polyfone muziek, bewaard in collecties wereldwijd.

De tentoonstelling Petrus Alamire ‒ Meerstemmigheid in beeld is na de passage in 2017 in Beverley (UK) en in 2018 in Bourg-en-Bresse (FR), onder de titel L’arte musicale della polifonia fiamminga – un’esperienza multimediale van 25 februari tot 25 maart te bezoeken in het Istituto Centrale per la Grafica in Rome. De tentoonstelling valt samen met de inhuldiging van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Italië.

In het kader van het “Third KU Leuven Seminar on Innovation, Research & Development”, in Tokio georganiseerd door KU Leuven in samenwerking met haar alumnivereniging Chapter Japan en de Belgische Ambassade, geeft Bart Demuyt een lezing getiteld Polyphonic Early Music and Technology. Unlocking Musical Heritage through Innovative Methods. Daarop volgt de Aziatische première van het Leuven Chansonnier.

In de reeks Leuven Library of Music in Facsimile verschijnen de studie en facsimile van het Mechels Koorboek. Eén van de luxe-exemplaren van het facsimile, in leer gebonden en met metalen beslag, wordt geïntegreerd in de vaste opstelling in het Museum Hof van Busleyden, ter vervanging en bescherming van het originele manuscript.

Tijdens het internationaal symposium Missa Aurea buigen een dertigtal onderzoekers, musici en muziekliefhebbers zich over het fenomeen van de “Gulden Mis” onder leiding van Jennifer Bloxam (Williams College, US) en met medewerking van de zangers van Cappella Pratensis.

De integrale uitvoering van de composities uit het Leuven Chansonnier tijdens Laus Polyphoniae 2018 resulteert in de productie van de eerste van vier cd’s waarmee het volledige handschrift auditief zal worden ontsloten.

Er wordt een in 1620 in de Officina Plantiniana gedrukt processionale met handgeschreven notities aan de collectie van de Library of Voices toegevoegd.

2020

Na het voorbereidende werk in 2019 wordt in 2020 van start gegaan met een reeks opmetingen van akoestische modellen van een aantal historisch belangrijke ruimtes in het kader van het SBO-project The Sound of Music.

Als antwoord op de pandemie wordt een begin gemaakt met het “Plan IDEM-metadata”, waarbij een 60-tal gedigitaliseerde handschriften gedetailleerd wordt beschreven naar inhoud en vorm.

In de Leuven Library of Music in Facsimile verschijnt het eerste volume gewijd aan de Bossche Koorboeken, meer specifiek Ms. 72C (155); dit gaat gepaard met concerten in situ in Den Bosch, waarbij Cappella Pratensis repertoire rechstreeks uit het handschrift zingt.

In samenwerking met Kunstenpunt realiseert de Alamire Foundation de Guide to Early Music in Belgium, en verschijnt het essay Perspectives on Early Music in Belgium / Perspectieven op de oude muzieksector in Vlaanderen. Beide publicaties zijn gratis en online toegankelijk.

In het kader van het festival Polyphony Connects 2020 lanceert de Alamire Foundation twee documentaires, over muziekkalligraaf Petrus Alamire en over het Leuven Chansonnier, dat inmiddels een Vlaams topstuk is.

De Alamire Foundation realiseert het muzikale luik van de permanente tentoonstelling in het KBR Museum.

De collectie historische instrumenten in het Huis van de Polyfonie wordt verrijkt: via een schenking verwerft de Foundation een ottavino-spinet naar Franciscus Patavinus (Venetië 1527) (Jan Boon, Mechelen, 2006), en er wordt een klavecimbel aangekocht, gemaakt naar Giuseppe Mondini, 1700 (Jan Boon, Mechelen, 2004).

Het Alamire Digital Lab neemt opnames van het verlucht, zestiende-eeuws processionale bewaard in het Museum van de Basiliek van het Heilig Bloed (ms. 15), alsook enkele muzikale bronnen in het Brugse Stadsarchief. In Leuven en Brussel volgen de Gempe manuscripten.

De bibliotheek van de Library of Voices wordt verder uitgebreid met de schenking van wijlen Pieter Andriessen en worden 1500 publicaties als het fonds Pieter Andriessen in het bestaande datamodel geïntegreerd.

2021

In het nieuw gerestaureerde Gastenkwartier van de abdij neemt de Alamire Foundation het Centrum Alamire met vier kantoorruimtes in gebruik.

In de reeks Leuven Library of Music in Facsimile verschijnt het vijfde volume, namelijk een uitgave van studie en facsimile Tafelmuziek voor Maria van Hongarije. Tijdens een lezing en concert in het Museum Hof van Busleyden wordt gezongen uit het facsimile van het Mechels Koorboek.

Het festival Polyphony Connects 2021 is volledig gewijd aan de vijfhonderdste sterfdag van Josquin des Prez. De Alamire Foundation zorgt voor de inhoudelijke onderbouw van het festival en lanceert de twaalfdelige reeks van docu-concerten MISSE JOSQUIN, gewijd aan de twaalf met zekerheid aan Josquin toegeschreven missen.

Voor het 30-jarige jubileum van de Alamire Foundation en met financiering door de Koning Boudewijnstichting VS wordt voor de collectie historische instrumenten in het Huis van de Polyfonie een Apfelregal gebouwd door orgelbouwer Kögler uit Sankt Florian bij Linz (Oostenrijk). Het instrument is gebaseerd op de beroemde houtsnede ‘The emperor Maximilian hearing mass’ van Hans Weiditz (The Met), gemaakt rond 1518/19.

De Alamire Foundation wordt verkozen als één van de Creative Ambassadors van de Stad Leuven en wordt onderscheiden met de Maatschappijprijs.

Het festival Passie van de Stemmen kent een dubbele editie: in het najaar van 2021 staat Philippus de Monte centraal, in het voorjaar van 2022 wordt het 30-jarige bestaan van de Alamire Foundation, dat omwille van de pandemie is doorgeschoven, extra luister bijgezet.

De Alamire Foundation dient onder het Kunstendecreet op 1 december een aanvraag in voor het ontvangen van een werkingssubsidie voor de beleidsperiode 2023-2027.

Sluiten
Doneren