Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Petrus Alamire, het Habsburgs-Bourgondisch scriptorium en de handschriften in stemboekformaat

Het doctoraatsonderzoek 'Petrus Alamire, het Habsburgs-Bourgondisch scriptorium en de handschriften in stemboekformaat' richt zich op vijf handschriften in stemboekformaat, meer bepaald vijf sets van bij elkaar horende codices, uit het begin van de 16e eeuw die in Habsburgs-Bourgondische hofkringen werden geproduceerd. Meer bepaald zijn dit vier handschriftensets uit de Österreichische Nationalbibliothek (VienNB 18832, VienNB 15941, VienNB 18746 en VienNB 18825) en één uit de Biblioteca Apostolica Vaticana (VatP 1976-1979). Het zijn de enig overgeleverde handschriften in dit formaat uit het atelier van Petrus Alamire dat bekend is vanwege zijn productie van koorboeken. Bovendien zijn het veruit de enige handschriften waarin de hand van Alamire zelf onomstotelijk aan te tonen valt - met dank aan hun vaak informele karakter.

Voordien werd aangenomen dat alle vijf sets deel uitmaakten van de Fugger-collecties, maar dit blijkt uiteindelijk slechts voor drie onder hen het geval. De literatuurstudie in de eerste onderzoeksfase toonde aan dat deze vrij eenvoudig uitgevoerde handschriften de afgelopen decennia onder de radar van het wetenschappelijk musicologisch onderzoek zijn gebleven. Hun formaat, overlevering en repertoire maken hen nochtans uitermate interessant voor verder onderzoek. Binnen het Alamire-corpus vormen ze samen een belangrijke bron voor het motet en het chanson. Cruciale onderzoeksvragen binnen de studie hebben betrekking op het formaat van de handschriften (ze zijn bij de vroegst bewaarde voorbeelden), de manier waarop ze tot stand kwamen (kopieerproces) met bijzondere nadruk op de rol van Alamire zelf daarbij, en hun overlevering. Met deze vragen poogt de studie de manuscripten in context te plaatsen. Deelvragen waarover wordt gereflecteerd zijn vragen over tekstloosheid, anonimiteit en functionaliteit.

Sluiten