Menu

Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Authorship and Anonymity in Sixteenth-Century Music: The Case of the Alamire Manuscripts

Beschrijving
Dit project is geconcipieerd rond een veelzijdig onderzoek naar de muzikale, codicologische en paleografische elementen en aanwijzingen met betrekking tot anonimiteit in 16e-eeuwse muzikale bronnen. Vanuit de casestudy van de Alamire-manuscripten wordt de vergelijking aangegaan met clusters van verwante bronnen, zoals een groep papieren koorboeken uit de collectie van Frederik de Wijze van Saksen (Jena - Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek) of de koorboeken vervaardigd onder leiding van Ludwig Senfl (München - Bayerische Staatsbibliothek). Deze handschriften uit Jena en München zijn voor dit onderzoek relevant omdat ze deel uitmaakten van collecties die ook Alamire-manuscripten bevatten.

Voor dit onderzoek werden vier hoofddoelstellingen gedefinieerd: (1) voorheen onbekende of niet bestudeerde anonieme composities bewerken, analyseren en in hun context plaatsen, (2) de redenen voor hun anonimiteit nagaan, (3) anonimiteit en, meer in het algemeen, de rol van de auteur in de vroegmoderne periode bestuderen en (4) een genuanceerder beeld schetsen van het Alamire-atelier en zijn relatie met het Bourgondisch-Habsburgse hof. De combinatie van deze elementen zal bijdragen tot de verfijning van het beeld van de 16e-eeuwse polyfonie en haar rol in hoofse en kerkelijke milieus en, meer in het algemeen, tot de actuele interdisciplinaire discussie over de impact van auteursidentiteit in de 16e eeuw.

Voortgang van het onderzoek

In het laatste jaar van dit project werd de aandacht verdeeld tussen individuele composities in Alamire handschriften en een bredere kijk op het Alamire repertoire en het functioneren van zijn atelier. Het jaar startte met de publicatie van 3 artikels die voortkwamen uit het tot dan gevoerde onderzoek, meer bepaald over de anonieme missen Cueur langoreulx, Salve regina en Du bon du cueur. Vervolgens werd de kritische editie van 15 anonieme missen afgewerkt. Het geheel staat nu klaar om geïntegreerd te worden in Corpus Mensurabilis Musicae en zal ook online gepubliceerd worden op de website van het Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance. Daardoor zullen onderzoekers, professionele en amateur musici, studenten en iedereen met interesse deze missen kunnen consulteren, bestuderen en afhalen. Met het oog op de publicatie van het boek The Alamire Workshop: Composers, Scribes, and Patrons werd nogal wat tijd gespendeerd aan de grote vragen van dit onderzoek, onder meer in het Felixarchief in Antwerpen. Die vragen kwamen ook aan bod in het artikel Sources and Scribes: Musical and Textual Variants in the Alamire Manuscripts, dat volgend jaar zal ingediend worden. Tenslotte werd er medewerking verleend aan de redactie van de proceedings van de internationale conferentie Petrus Alamire: New Perspectives on Polyphony uit 2015, waarvan het thema nauw aansloot bij de kern van dit onderzoeksproject.

Publicaties 

  • “Hidden Meaning in Agnus Dei Canons: Two Cases from the Alamire Manuscripts.” In Early Music 44 (2016), 593-606.
  • “A Sixteenth-Century Example of Josquin Emulation: The Anonymous Missa Cueur langoreulx and its Source.” In Journal of the Alamire Foundation 8/1 (2016), 92-138.
  • Co-authored with John Milsom, “Who Composed the Missa Cueur langoreulx? The Case for Mathurin Forestier.” In Journal of the Alamire Foundation 8/1 (2016), 139-61.
  • “Sources and Scribes: Musical and Textual Variants in the Alamire Manuscripts.” Final draft to be submitted to Journal of Musicology.
  • Co-edited with David Burn, Petrus Alamire: New Perspectives on Polyphony (Proceedings of the Conference held 18-23 August 2015 in Antwerp) (In progress; to be published in Journal of the Alamire Foundation).

Editor, Anonymous Masses. Le Corpus des messes anonymes du XVème siècle (http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/EMN/MessesAnonymes/pages/accueil.htm)

Sluiten