Menu

Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

The Chant Background to the Early Polyphonic Requiem

In het Christelijke Westen bestond de muzikale omkadering van dodenrituelen tot het midden van de 15e eeuw uitsluitend uit gregoriaans. Vanaf die periode begonnen componisten de Dodenmis ook polyfoon te zetten. Het ontstaan van het meerstemmige Requiem was een breekpunt in de muziekgeschiedenis. Toch bleef de polyfone compositie gebaseerd op het traditionele gregoriaans, dat als onderliggend, structurerend gegeven werd bewaard. Wie de vroege ontwikkeling van het meerstemmige Requiem wil doorgronden kan dus niet anders dan bestuderen hoe het gregoriaans als uitgangspunt werd gebruikt. He 15e- en 16e-eeuws gregoriaans is echter weinig onderzocht. In die periode was er geen stabiel, gelijkvormig gregoriaans repertoire. Het gregoriaans was in die tijd erg verschillend per regio, zowel op het vlak van melodievoering als op het vlak van de algemene structuur. Dit project onderzoekt die regionale varianten met een dubbel doel: een beter begrip van het gregoriaans in de late middeleeuwen en de renaissance, en de basis leggen voor contextualisering en analyse van de vroege, meerstemmige Dodenmis.

Sluiten