Menu

Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Inventarisatie van antifonaria bewaard in Vlaanderen

Vlaanderen was in de middeleeuwen één van de dichtstbevolkte en meest geletterde regio’s van Europa, rijk aan abdijen, begijnhoven, conventen en kloosters. Deze religieuze instellingen hebben gedurende eeuwen het gregoriaans gecultiveerd en zichzelf en anderen van muziekhandschriften voorzien. Alhoewel vele codices verloren zijn gegaan, blijft het corpus aan Vlaamse gregoriaanse manuscripten dat vandaag in bibliotheken in binnen- en buitenland wordt bewaard, zowel kwantitatief als kwalitatief indrukwekkend. Ondanks de rijkdom aan materiaal ontbreekt het echter aan een goed overzicht van de gregoriaanse handschriften in Vlaanderen.

Via de inventarisatie van handgeschreven antifonaria in Vlaanderen tot 1800 wordt getracht aan deze lacune te remediëren. Antifonaria zijn handschriften die het gregoriaans voor het officie of getijdengebed bevatten. Op basis van hun repertoire vormen deze omvangrijke bronnen een bijzonder representatieve graadmeter voor de bijdrage van de regio aan het gregoriaans. Het project heeft tot doel het gregoriaans erfgoed in Vlaanderen een sterkere en internationale uitstraling te geven. Zowel voor, tijdens als na de bloeiperiode van de Vlaamse polyfonie bleef het gregoriaans immers als een constante aanwezig in het Vlaamse muziekleven en leverde het een belangrijke bijdrage tot het repertoire, dat op Europese schaal weerklank vond.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en in samenwerking met verschillende partners (Resonant, Universiteitsbibliotheek Gent, vele lokale archieven en bibliotheken) worden deze handschriften via inventarisatie, publicaties, lezingen, concerten en een tentoonstelling ontsloten voor zowel specialisten in de musicologie en de archief- en bibliotheeksector, als voor het ruimere cultureel geïnteresseerde publiek.

Met Brepols Publishers (Turnhout) werd een akkoord gesloten voor het publiceren van een reeks wetenschappelijke catalogi van antifonaria, waarvan de eerste drie delen de in Vlaanderen bewaarde handschriften in kaart zullen brengen. Hierbij worden de internationaal gangbare standaarden voor het beschrijven van handschriften gehanteerd.

In 2014 werd de redactie afgerond van het eerste deel, dat in het voorjaar van 2015 verscheen en de beschrijvingen bevat van handschriften in Averbode, Tongeren, Gent, Geel en Dendermonde. Het tweede volume zal manuscripten bevatten uit Affligem, Bilzen, Bornem, Grimbergen, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Heverlee, Tongerlo en Westmalle. Ter voorbereiding van dit tweede volume werd een rondetafelgesprek georganiseerd tijdens het International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo. Panelleden waren Prof. Dr. James Borders (University of Michigan, USA), Judy Dietz (Art Gallery of Nova Scotia, USA), Prof. Dr. Barbara Haggh-Huglo (University of Maryland, USA), Maria Murphy (Dalhousie University, Department of Music, Halifax, Canada), Prof. Dr. Andrew Hicks (Cornell University) en Dr. Kate Helsen (University of Western Ontario, Don Wright Faculty of Music, Canada).

BESTEL

Sluiten