Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Digitaal

Integrated Database for Early Music

De Integrated Database for Early Music (IDEM) is een interdisciplinaire, meervoudige databank voor de ontsluiting van handschriften en gedrukte boeken die aansluiten bij het onderzoek en de activiteiten van de Alamire Foundation. IDEM is opgebouwd rond een centrale databank met digitale beelden en een aantal subdatabanken die zowel met het kerngedeelte als onderling verbonden zijn. Deze subdatabanken bevatten informatie of metadata over de materiële kenmerken, de inhoud en de verluchting van de handschriften en de boeken, evenals geluidsopnames, uitgaven en zogenaamde ‘fake-simile’s’ (aangepaste versies van de originele beelden met het oog op de uitvoering vanuit de originele notatie).

Screen Shot IDEM

IDEM is geconcipieerd als een werkinstrument met het oog op diepgaand en integraal onderzoek van de bronnen vanuit verschillende invalshoeken. Met deze interdisciplinaire benadering overstijgt de Alamire Foundation het domein van de musicologie en positioneert ze zich in de internationale onderzoeksgemeenschap in vakgebieden als codicologie, liturgie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en literatuur.

Ga naar IDEM

Sluiten
Doneren